https://www.lovarbejdet.vandboringer.dk

Modernisering af vedtægterne for Drøsselbjerg Strands Vandværk

Vedtægter

KLIK

Arbejdet med vedtægterne for Drøsselbjerg Strands Vandværk  er gået i gang

Vi har længe opfordret til og håbet på, at bestyrelsen ville påbegynde - eller i det mindste deltage i - arbejdet med at få vedtægterne moderniseret og driften demokratiseret. Da det tydeligvis ikke vil ske foreløbig om nogensinde, må vi jo blot selv gå i gang med opgaven.

Læs blot vedtægterne og kom med dit eget bidrag til forbedringer. Vedtægterne - kan downloades her.

Ændringsforslag sammen med kommentarer og begrundelser m.v. kan sendes til lovarbejdet@vandboringer.dk.

Ingen har endnu meldt sig som koordinator, så foreløbig bliver det mig, der skal foretage det nødvendige. Derfor vil det næppe gå særlig hurtigt.


Venlig hilsen Benny

Ingen navne bliver offentliggjort, før man selv ønsker det

Du kan derfor trygt komme med bidrag og kommentarer. Jo flere vi er om det, desto stærkere står vi, og jo bedre bliver tingene gennemarbejdet.

Ingen af os ønsker at fortsætte med så mangelfuldt og udemokratisk et regelsæt (selvom det nok mest er fortolkningen, som kikser), som hidtil.

Deltag i lovarbejdet:

lovarbejdet@vandboringer.dk

Mail: lovarbejdet@vandboringer.dk?subject=Lovarbejdet i Drøsselbjerg Strands Vandværk

KLIK

Hvorfor er der brug for vedtægtsændringer?

Hele denne konflikt kunne let være undgået, og hele det eksisterende regelsæt kunne uden problemer fungere længe endnu (måske med mindre justeringer), såfremt bestyrelsen blot havde optrådt lidt mindre diktatorisk og iagttaget nogle helt almindelige demokratiske principper og de gængse høflige adfærdsmønstre.


- I så fald kunne de såmænd også nok være sluppet godt fra ansættelse af en så dybt overflødig og forhadt person som forretningsfører/regnskabsfører.

Netop dette gik helt upåagtet hen, indtil nogle i bestyrelsen begyndte at chikanere enkeltmedlemmer, som stillede spørgsmålstegn til den manglende varsling ved driftsforstyrrelser.

Senere udviklede sagen sig til yderligere chikane, da nogle (også jeg selv) påpegede, at jeg ikke kunne modtage emails fra bestyrelsens database. Og nu er jeg altså helt slettet fra databasen Jeg og andre har ingen problemer med at modtage emails fra andre afsendere - heller ikke Troels’ og Bjarnes private email klient.

Nævnte fejl er efter bestyrelsens udsagn ”medlemmernes helt egen skyld”, da vandværket jo har et ”hundedyrt” system. Men har de også allieret sig med nogen, som har forstand på at bruge det? - Ganske uforståeligt nonsense.

Benny

På nuværende tidspunkt ved vi jo stadigvæk ikke, om bestyrelsen agter at overholde de normale spilleregler og 2.behandle alle de tidligere vedtagne lovændringsforslag.

Derfor må vi i første omgang stille og roligt gennemgå alle paragraffer og forholde os til situationen, som den var før generalforsanlingen 2019.

Jeg glæder mig til at modtage forslag, som efter behandling og evt. debat vil fremgå af næste side.

Benny

KLIK

Følg hele forhistorien på

https://www.vandværket.drøsselbjerg.dk