https://www.lovarbejdet.vandboringer.dk

Modernisering af vedtægterne for Drøsselbjerg Strands Vandværk

Vedtægter

På nuværende tidspunkt ved vi jo stadigvæk ikke, om bestyrelsen agter at overholde de normale spilleregler og 2.behandle alle de tidligere vedtagne lovændringsforslag.

Derfor må vi i første omgang gennemgå alle paragraffer og forholde os til situationen, som den var før generalforsanlingen 2019.

Jeg glæder mig til at modtage forslag, som efter behandling vil fremgå af næste side.

KLIK

Arbejdet med vedtægterne for Drøsselbjerg Strands Vandværk  er gået i gang

Vi har længe opfordret til og håbet på, at bestyrelsen ville påbegynde - eller i det mindste deltage i - arbejdet med at få vedtægterne moderniseret og driften demokratiseret. Da det tydeligvis ikke vil ske foreløbig, må vi jo blot selv gå i gang med opgaven.

Den letteste måde at deltage er ved blot at gå til næste side og derefter komme med kommentarer og forslag til ændringer. Du kan også downloade de nuværende vedtægter og i ro og mag tage stilling til, hvordan du ønsker, at fremtiden skal se ud. Kan downloades her.

Ændringsforslag sammen med kommentarer og begrundelser m.v. kan sendes til lovarbejdet@vandboringer.dk.

Ingen har endnu meldt sig som koordinator, så foreløbig bliver det mig, der skal foretage det nødvendige. Derfor vil det næppe gå særlig hurtigt.

Venlig hilsen Benny

Ingen navne bliver offentliggjort, før man selv ønsker det

Du kan derfor trygt komme med bidrag og kommentarer. Jo flere vi er om det, desto stærkere står vi, og jo bedre bliver tingene gennemarbejdet.

Ingen af os ønsker at fortsætte med så mangelfuldt og udemokratisk et regelsæt, som hidtil.

Deltag i lovarbejdet:

lovarbejdet@vandboringer.dk

Mail: lovarbejdet@vandboringer.dk?subject=Lovarbejdet i Drøsselbjerg Strands Vandværk

KLIK